pjc

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Společnost PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o. se zavazuje chránit Vaše soukromé údaje.
Z tohoto důvodu přijala společnost PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o. sadu závazných firemních pravidel, která přináší globální standard na požadavky na ochranu osobních údajů dodržovaný všemi subjekty společnosti PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.
Pokud společnosti PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o. prostřednictvím webových stránek www.projektcentrum.cz („webová stránka") sdělíte své osobní údaje, bude s nimi společnost PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o. nakládat v souladu s pravidly uvedenými v závazných firemních pravidlech a ve státní legislativě o zpracování osobních údajů, které společnost PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o. přijala v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

1. Obecné principy zpracování osobních údajů


Předpisy ohledně zpracování osobních údajů poskytují rámec, který má zajistit, aby bylo s osobními údaji správně nakládáno. Společnost PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o. zajistí, aby byly osobní údaje vždy:
• zpracovány spravedlivě, zákonně a transparentně,
• adekvátní, relevantní a přiměřené,
• přesné a aktuální – nepřesné a neúplné osobní údaje budou opraveny či smazány nebo bude pozastaveno jejich další zpracování,
• nebudou se uchovávat déle, než je nezbytné,
• zpracovávány pouze za jasným, určitým a legitimním účelem a zpracovávány pouze v souladu s účelem, pro který jsou shromažďovány,
• v bezpečí.

 

2. Typy osobních údajů


Když se s námi spojíte prostřednictvím různých kanálů, včetně naší webové stránky, budeme Vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat několika způsoby.
Některé osobní údaje je nezbytné zpracovat, abychom Vám mohli poskytnout služby, které jste si objednali, a některé osobní údaje nám můžete sdělit dobrovolně. Vždy Vám dáme vědět, které osobní údaje jsou nezbytné a důsledky toho, když nám je nesdělíte, například, že nebudeme moci plně uspokojit Váš požadavek.
Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme mohou být obecně rozděleny do následujících kategorií:
• kontaktní údaje jako je jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, titul, datum narození,
• uživatelské údaje, např. technické údaje ohledně použití a zhlédnutí, včetně IP adres, když navštívíte naše webové stránky či aplikace.


3. Sdělení, převod a zpřístupnění osobních údajů třetím osobám


Sdělení a převod Vašich osobních údajů třetím osobám (subjekty mimo firmu PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.) je minimalizován a podléhá existenci přiměřeného stupně ochrany údajů. Osobní údaje můžeme sdělit nebo zpřístupnit třetím osobám v následujících situacích:
• třetí osoby pro nás vykonávají nějaké služby, např. hosting, IT podpora, subdodavatelské služby v rámci jednotlivých zakázek v nezbytném rozsahu pro povolení akce,
• aby založily, vykonaly či hájily naše zákonná práva,
• pokud jste se sdělením osobních údajů třetí osobě předem souhlasili.

 

4. Váš souhlas


Jak je popsáno výše, některé naše zpracovatelské činnosti závisí na Vašem souhlasu. V takovém případě máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.
Pokud souhlas odvoláte, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, do té míry, do jaké je zpracování a uložení údajů povoleno či požadováno podle platných zákonů o osobních údajích či jiných platných zákonů a předpisů.
Vezměte prosím v potaz, že odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, které se událo před odvoláním. V důsledku odvolání souhlasu dále možná nebudeme schopni vyhovět Vašim žádostem či Vám poskytnout naše služby.

 

5. Bezpečnost


Společnost PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o. potvrzuje, že provedla vhodná bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů.

 

6. Vaše práva


Máte právo přístupu ke zpracovaným osobním údajům o Vás, podle určitých zákonných výjimek. Dále můžete vznést vůči shromažďování zpracování Vašich osobních údajů námitky a máte právo Vaše osobní údaje, pokud je to nutné, opravit. Můžete také požadovat, abychom zpracování omezili.
Smažeme či opravíme veškeré informace, které jsou nepřesné či neplatné, pokud tak vyžaduje uživatel.
Kdykoli můžete zažádat, aby byly Vaše údaje, které jste uvedli firmě PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o. smazány. Informace se nicméně uchovají v souladu s platnými požadavky zákonů a předpisů. Údaje se pročistí na základě místních pravidel konfigurovaných v systému. Doba uchování informací je 24 měsíců, pokud místní zákonné požadavky nestanoví delší či kratší povinnou dobu uchování informací.
Vaše osobní údaje rovněž neodkladně smažeme, pokud neexistuje právní základ pro to, abychom pokračovali se zpracováním údajů, např. zpracování je nezbytné k vytvoření, splnění či k obhajobě právního nároku nebo je nezbytné k výkonu smlouvy s Vámi.
Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů nesouhlasíte, mějte na paměti, že u místního orgánu na ochranu osobních údajů můžete podat stížnost.

 

7. Stížnosti


Pokud máte na zpracování osobních údajů společností PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o. nějaké stížnosti, kdykoli nás prosím kontaktujte na adrese PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov.
Vaši stížnost projdeme a zhodnotíme, a pokud to bude nezbytné, můžeme Vás kontaktovat, abyste nám poskytli více informací. Obdržení Vaší stížnosti či námitky vždy potvrdíme do 5 pracovních dnů.
Snažíme se veškeré stížnosti či námitky zpracovat do jednoho měsíce. Pokud není možné do jednoho měsíce rozhodnut, sdělíme Vám důvod prodlení a čas, kdy by mělo být rozhodnuto (nejdéle 6 měsíců od obdržení).
Kdykoli před, během i po výše uvedeném řízení o stížnosti, můžete rovněž podat stížnost u místního orgánu na ochranu údajů nebo u jiného příslušného soudu či úřadu.

 

8. Odkazy na jiné webové stránky


Naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky či integrované stránky. Neodpovídáme za obsah stránek jiných společností (webové stránky třetích osob) či za praktiky takových společností s ohledem na shromažďování osobních údajů. Když navštívíte webovou stránku třetí osoby, měli byste si přečíst politiku majitele týkající se ochrany osobních údajů a další důležité politiky.

 

9. Kontaktní informace


Pokud máte ohledně zpracování osobních údajů nebo obecně ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nějakou žádost či otázku, kontaktujte nás prosím na:


PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.
Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

 

Verze 1.0 ze dne 16. května 2018

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více