pjc

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost:

  • Výkon stavebního dozoru stavebníka
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Výkon autorského dozoru
  • Zajištění radonových průzkumů 
  • Zajištění inženýrsko-geologických průzkumů, hydrogeologických průzkumů a vsakovacích zkoušek
  • Zajištění dokladů pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání povolení staveb

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více