pjc

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost:

Výkon stavebního dozoru stavebníka, Výkon koordinátora BOZP, Výkon autorského dozoru, Zajištění radonových průzkumů, Zajištění inženýrsko-geologických průzkumů, hydrogeologických průzkumů a vsakovacích zkoušek, Zajištění dokladů pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání povolení stavb

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více