pjc

Modernizace a revitalizace veřejných prostranství a související infrastruktury areálu SOHO Třebíč

Termín realizace: 2012


Investor/zadavatel: Město Třebíč


Místo stavby: Česká republika, kraj Vysočina, Třebíč
Účel stavby: Navrhované dopravní napojení budovaného areálu SOHO Třebíč bylo realizováno zejména z kapacitních důvodů. Areál bude v budoucnu sloužit hlavně pro bydlení a služby s tím spojené. Součástí projektu je vlastní komunikace, most přes Stařečský potok, zárubní zeď u styčné křižovatky, veřejné osvětlení, přeložky inženýrských sítí a úprava území.

P1030320 P1030494 P1030923 P1040125 P1040489 P1050348 P1060597

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více