pjc

Oprava a stavební úpravy čp.18 Pelhřimov

Objekt č. p. 18 je situován v antru města Pelhřimov, v místě, kde ústí Poděbradova ulice do Masarykova nám.

Projekt řešil celkovou rekonstrukci památkově chráněného objektu č.p.18 sestávající z čelního objektu – budova „A" a zadního objektu – budova „C" s novostavbou středního objektu – budova „B", která je tvořená dvoupodlažními oboustranně otevřenými arkádami po stranách dvora se zastřešením dřevěným krovem.

cp18_01 cp18_02 cp18_03

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více