pjc

Rozšíření Čističky odpadních vod Pelhřimov

Termín realizace: 06/2013 – 02/2015


Investor/zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov


Místo stavby: Česká republika, kraj Vysočina, Pelhřimov
Účel stavby: Cílem kompletní rekonstrukce bylo především zvýšení a stabilizace účinnosti čištění. ČOV leží v povodí zdroje pitné vody pro hlavní město Prahu. Dalšími cíli byla racionalizace provozu ČOV, zjednodušení obsluhy a zlepšení technicko-ekonomických podmínek provozu.

P1000674 P1000965 P1010264 P1020428

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více