pjc

V REALIZACI - ZTV Kojčice

Investor : obec Kojčice
Místo stavby : k.ú. Kojčice
Charakter stavby :
Zřízení základní technické vybavenosti pro 5 rodinných domů.
Plocha lokality – 0,7 ha.
Členění projektové dokumentace :
Rozsah řešených inženýrských objektů : komunikace, kanalizace splašková a dešťová - gravitační řady, vodovod, plynovod, rozvod veřejné osvětlení

SITUACE STAVBY

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více