pjc

V REALIZACI - ZTV Nová Cerekev, lokalita „Za hřištěm“ – I.etapa

Investor : městys Nová Cerekev
Místo stavby : k.ú. Nová Cerekevě
Charakter stavby :
Zřízení základní technické vybavenosti pro 13 rodinných domů.
Plocha lokality – 1,85 ha.
Členění projektové dokumentace :
Rozsah řešených inženýrských objektů : komunikace, kanalizace splašková a dešťová - gravitační řady, vodovod, rozvod veřejné osvětlení

SITUACE STAVBY

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více