pjc

V REALIZACI - ZTV pro 10 RD lokalita Stádnice, Mladé Bříště

Investor : Obec Mladé Bříště
Místo stavby : k.ú. Mladé Bříště
Charakter stavby :
Zřízení základní technické vybavenosti pro 10 rodinných domů ve dvou samostatných etapách výstavby..
Plocha lokality – 1,90 ha.
Členění projektové dokumentace :
Rozsah řešených inženýrských objektů : komunikace, kanalizace splašková a dešťová - gravitační řady, vodovod, rozvod veřejné osvětlení

SITUACE STAVBY

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více