pjc

V REALIZACI - ZTV pro RD v obci Veselá – II. a III. etapa

Investor : obec Veselá
Místo stavby : k.ú. Veselá u Častrova
Charakter stavby :
Zřízení základní technické vybavenosti pro 9 rodinných domů.
Plocha lokality – 1,2 ha.
Členění projektové dokumentace :
Rozsah řešených inženýrských objektů : komunikace, kanalizace splašková a dešťová - gravitační řady, vodovod, rozvod veřejné osvětlení

SITUACE STAVBY

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více