pjc

Voliery pro exotické ptactvo - Děkanská zahrada Pelhřimov

Projekt řešil novostavbu objektu voliér pro exotické ptactvo v Děkanské zahradě na p. p. č. 484/1 v Pelhřimově. Jedná se o samostatně stojící objekt, částečně podsklepený, půdorysného tvaru části kruhového mezikruží.

Jedná se o víceúčelový objekt – nadzemní podlaží (přízemí) je využito pro potřeby chovatele exotického ptactva, podzemní podlaží tvoří samostatný celek z části využitý jako veřejné záchodky bez obsluhy a z části jako sklad zahradního nářadí technických služeb.

vol_01 vol_02

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více