pjc

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč

Termín realizace: 2012


Investor/zadavatel: Kraj Vysočina


Místo stavby: Česká republika, kraj Vysočina, Třebíč
Účel stavby: Cílem projektu je vytvoření funkčního areálu záchranářů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina ve městě Třebíč.
Řešený areál bude obsahovat vlastní provozní budovu se zázemím pro zásahovou techniku i pro personál výjezdového stanoviště včetně nezbytného napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

P1060599 P1060612 P1040017 P1050271 P1050447 P1060276

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více