pjc

ZTV Pacov „U Unika“ – I.etapa

Investor : Město Pacov
Místo stavby : k.ú. Pacov
Charakter stavby :
Zřízení základní technické vybavenosti pro 14 rodinných domů a 4 bytové domy s ohledem na další budoucí rozšíření lokality.
Plocha lokality – 3,0 ha.
Členění projektové dokumentace :
Rozsah řešených stavebních a inženýrských objektů : komunikace, kanalizace splašková – gravitační, kanalizace dešťová – retence, STL plynovod, veřejné osvětlení

SITUACE

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více