pjc

ZTV Pacov „U Unika“ – II.etapa

Investor : Město Pacov
Místo stavby : k.ú. Pacov
Charakter stavby :
Zřízení základní technické vybavenosti pro 20 rodinných domů.
Plocha lokality – 3,8 ha.
Členění projektové dokumentace :
Rozsah řešených stavebních a inženýrských objektů : komunikace, kanalizace splašková – gravitační, kanalizace dešťová – retence, STL plynovod, veřejné osvětlení

SITUACE STAVBY

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více