pjc

ZTV pro RD v obci Veselá

Investor : Obec Veselá
Místo stavby : k.ú. Veselá u Častrova
Charakter stavby :
Zřízení základní technické vybavenosti pro 2 rodinné domy s ohledem na další budoucí rozvoj řešené lokality.
Plocha lokality – 0,32 ha.
Členění projektové dokumentace :
Rozsah řešených inženýrských objektů : komunikace, kanalizace splašková a dešťová - gravitační řady, vodovod, rozvod veřejného osvětlení.

SITUACE

Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Tel: +420 565 323 117

Email: info@projektcentrum.cz

více